Een vrijwilligersteam van Transport en Logistiek Vlaanderen, beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek, kwam op dinsdag 22 mei lesgeven aan de kinderen uit het derde t.e.m. het zesde leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool Bikschooltje uit Bikschote i.v.m. vrachtwagens in het verkeer.

Sitra Nv uit Ieper ging hiervoor naar het Bikschooltje.

Link: Artikel